VELKOMMEN TIL UTVÆRET LÅNAN!

LÅNAN ER EN ØYGRUPPE I VEGA KOMMUNE

PÅ HELGELAND. HER BLIR DEN GAMLE TRADISJONEN

MED ÆRFUGLDRIFT HOLDT I HEVD. VI PRODUSERER

EDDERDUNSDYNER AV YPPERSTE KVALITET.